SPLOŠNO

V podjetju Netica, d.o.o. se zavedamo pomena varovanja osebnih podatkov, zato z njimi ravnamo odgovorno in skrbno ter v skladu z ustrezno lokalno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku teh podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES) (v nadaljevanju: GDPR).

Ta pravilnik o zasebnosti velja za spletno mesto Netica in vse obrazce, aplikacije, prenose, storitve ali orodja (skupaj »storitve«) ne glede na to, kako do njih dostopate ali jih uporabljate, vključno z mobilnimi napravami.

V skladu z veljavno lokalno zakonodajo, Splošno uredbo o varstvu podatkov in drugimi predpisi Netica deluje tudi kot obdelovalec podatkov, zato obdeluje osebne podatke na podlagi pogodb o obdelavi podatkov.

PODATKI O DRUŽBI – UPRAVLJALCU OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec podatkov je družba:

Netica d.o.o. (od tu naprej: Netica)
Reteče 97
4220 Škofja Loka, Slovenija

DEFINICIJE

"Osebni podatki" pomeni vse informacije v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti s sklicevanjem na identifikator, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali s sklicevanjem na enega ali več dejavnikov, značilnih za fizično, fiziološka, genetska, mentalna, ekonomska, kulturna ali družbena identiteta tega posameznika;

'Obravnavati' pomeni kakršno koli operacijo ali niz operacij, ki se izvaja z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov, ne glede na to, ali z avtomatiziranimi sredstvi ali ne, kot je zbiranje, snemanje, organiziranje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, iskanje, posvetovanje, uporaba, razkritje s strani prenos, razširjanje ali drugačno dajanje na voljo, uskladitev ali kombinacija, omejitev, izbris ali uničenje;

"Upravljavec" pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave; kadar so nameni in sredstva obdelave določeni s pravom Unije ali pravom države članice, lahko upravljavca ali posebna merila za njegovo imenovanje določi pravo Unije ali pravo države članice;

“Procesor” pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca; Procesor je Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond, WA (Microsoft), ki zagotavlja Netica d.o.o. s prodajnimi, marketinškimi in uporabniškimi orodji za svoje marketinške namene.

Vsi tukaj uporabljeni izrazi imajo enak pomen, kot je določen v GDPR.

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Ko dostopate do spletnega mesta Netica, se informacije o napravi, ki jo uporabljate, in nekateri drugi podatki (IP naslov, datum in čas obiska) samodejno zbirajo z uporabo piškotkov (glej spodaj).

Netica obdeluje vaše osebne podatke tudi z vašim dovoljenjem/soglasjem, tako da nam jih posredujete preko izpolnjenega obrazca ali na drug način. V slednjem primeru lahko Netica zbira naslednje osebne podatke:

 • ime,
 • priimek,
 • email naslov,
 • telefonska številka (izjemoma)
 • delovno mesto,
 • podjetje

Netica potrebuje te informacije, da bolje razume vaše potrebe in zagotovi odgovore na vprašanja in/ali prejete komentarje. Če nam daste soglasje, lahko Netica občasno pošlje promocijska e-poštna sporočila o novih izdelkih in posebnih ponudbah ali drugih informacijah, ki bi vas lahko zanimale, na e-poštni naslov, ki ste ga navedli. Če takih informacij ne želite več prejemati, se lahko kadar koli odjavite tako, da pošljete e-poštno sporočilo na naslov info@netica.si.

PRAVICE SUBJEKT, NA KATEREGA SE PODATKI NANAŠAJO

Netica spoštuje vaše pravice v skladu z GDPR in drugo relevantno zakonodajo o varstvu podatkov:

 • Pravica do dostopa: Pravico imate vedeti, katere osebne podatke o vas hrani Netica.
 • Pravica do prenosljivosti podatkov: na vašo zahtevo vam bo Netica brezplačno zagotovila kopijo vaših osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
 • Pravica do popravka: Če so vaši osebni podatki napačni ali nepopolni, lahko od Netice zahtevate posodobitev (popravek netočnih osebnih podatkov).
 • Pravica do omejitve obdelave: Imate pravico ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov s strani Netice.
 • Pravica do ugovora: Svojo privolitev (če je privolitev pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov) imate pravico kadarkoli brez stroškov in brez navedbe razloga umakniti. Prosimo, pošljite e-pošto na: info@netica.si.
 • Pravica do izbrisa/izbrisa: Prav tako lahko zahtevate, da izbrišemo vaše osebne podatke.

Vaši osebni podatki se obdelujejo, varujejo in shranjujejo na Microsoftovih strežnikih (https://www.microsoft.com/en-us/trust-center/privacy/data-location).

PROTECTION OF PERSONAL DATA

Netica izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotavljanje visoke stopnje varovanja osebnih podatkov (nekateri ukrepi, ki jih izvaja Netica so: uporaba požarnih zidov in šifriranje podatkov, nadzor fizičnega dostopa – varovanje IT prostorov in opreme ter nadzor dostopa do informacij avtorizacije prek sistema gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov).

OBDOBJE HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Netica bo vaše osebne podatke hranila toliko časa, kolikor je potrebno za zagotavljanje storitev, vendar ne dlje kot tri leta po zadnji poslovni komunikaciji.

V primeru, da prekličete soglasje za prejemanje marketinških gradiv ali odjavo od prejemanja novic podjetja, bo Netica vaše osebne podatke nemudoma, najkasneje pa v enem mesecu, izbrisala iz svojih zbirk.

Obdobje hrambe podatkov, pridobljenih s piškotki, je opredeljeno spodaj.

VELJAVNOST

Netica lahko kadar koli spremeni ta pravilnik o zasebnosti tako, da spremenjeno različico objavi na spletnem mestu, skupaj z datumom začetka veljavnosti spremenjene različice. Trenutna različica tega pravilnika o zasebnosti velja od 1. julija 2023.

PIŠKOTKI
 • cookie-banner-seen (website, to store cookie banner settings, 1 week)
 • _ga(This cookie is a Google Analytics persistent cookie which is used to distinguish unique users; 1 year)
 • _gid (This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visited in an anonymous form; 1 day)
 • _gcl_au (Cookie is placed by Google Adsense. The functionality is to store and track conversions.)