Uporabniki lahko sami načrtujejo in izvajajo lastna poročila