Poslovno obveščanje BI
(Business Intelligence)

je namenjena naročnikom, ki si s pomočjo bolj ažurnih in povezanih informacij želijo učinkovitejšega poslovnega odločanja tako na strateški in taktični kot na operativni ravni. Podjetja se lahko odločijo za spremljanje posameznih poslovnih funkcij, priporočljivo pa je, da vzpostavijo celovit sistem spremljanja informacij ter na ta način omogočijo zaposlenim vsakodnevno spremljanje vseh vzvodov, ki jih imajo managerji za doseganje začrtanih si poslovnih rezultatov.

ENOSTAVNA IN UPORABNIKU PRIJAZNA UPORABA.

V okviru poslovne inteligence nudimo storitve zbiranja zunanjih in notranjih informacij za poslovno odločanje, njihovo SKLADIŠČENJE, ANALIZIRANJE in DISTRIBUIRANJE med pooblaščene odločevalce in poslovne partnerje.

Skladišča podatkov dostikrat pravzaprav nikoli niso dokončana. Skladiščenje podatkov je namreč proces, ki ga je potrebno nenehno  prilagajati zahtevam na trgu, načinu poslovanja in  vedno zahtevnejšim potrebam strank. Uvedba pa zahteva poglobljeno tehnično znanje ter izkušnje na področju razvoja skladišč podatkov in sistemov za podporo odločanju.

NetIQube  je poslovna rešitev za hitro in pametno odločanje. Ponuja nabor standardiziranih kazalnikov uspešnosti, ki so značilni za poslovne procese proizvodnje, prodaje, marketinga, nabave, financ in vodenja zalog. Z izborom poslovnega procesa, standardnih in lastnih kazalnikov uspeha ustvari model predloge za poslovno obveščanje in odločanje. Hitro in enostavno, prilagojeno industriji, poslovnem procesu in uporabniku.

Pyramid Analytics je člen, ki združuje štiri glavne funkcije vsake celovite strategije poslovnega obveščanja v enotno uporabo. In sicer uporabniki lahko sedaj na osnovi svojih podatkov v celoviti aplikaciji analizirajo, predstavljajo, poročajo in napovedujejo.

Ključne prednosti za uporabnike:

 • Individualni pristop vsakemu odločevalcu v podjetju oziroma organizaciji
 • Odlična vizualizacija informacij
 • Enostavna distribucija informacij sodelavcem in poslovnim partnerjem kjerkoli na svetu
 • Skupinski portali za vstop v svet informacij in analiz
 • Enostavno prenašanje že oblikovanih informacij v Word, Excell, Power Point in Outlook
 • Enostavno dodeljevanje pravic spremljanja, analiziranja ter distribuiranja informacij glede na odgovornosti v podjetju

Kaj je poslovna inteligenca?

Poslovna inteligenca je set konceptov in metod, ki izboljšujejo procese poslovnega odločanja z uporabo odločitvenih sistemov na podlagi dejanskih podatkov. Sistemi poslovne inteligence omogočajo analiziranje preteklih, sedanjih in predvidenih dogodkov poslovnih sistemov.

Kako je rešitev izvedena?

Poslovno inteligenco sestavljajo podatkovna skladišča (DW), procesi za prenos in čiščenje podatkov (ETL), več dimenzionalne kocke (OLAP), na uporabniški strani pa rešitve z vrtilnimi tabelami, naprednimi vizualnimi, ter statističnimi in »data mining« orodji. Te rešitve so primerne za spremljanje poslovnih procesov v proizvodnji, logistiki, prodaji, marketingu, financah in računovodstvu in skupaj tvorijo celovit sistem za spremljanje poslovanja in podpori odločanju.

Kaj nudimo?

 • Popis poslovnih in uporabniških zahtev in izdelava načrta implementacije rešitve
 • Izvedba in implementacija BI (poslovna inteligenca) rešitev
 • Integracija podatkov
 • Oblikovanje informacij
 • Izobraževanja na področju poslovne inteligence
 • ETL – Integracija in transformacija podatkov s pomočjo Microsoft SQL Server Integration Services
 • OLAP – izdelava OLAP projektov s pomočjo Microsoft SQL Server Analyssis Services
 • Izdelava poročil na MS SharePoint portalu
 • Implementacija BI rešitev
 • Značilnosti CRM in BI rešitev
 • Popis uporabniških zahtev za CRM in BI rešitve