Načrtovanje in upravljanje uspešnosti

NetIQube je univerzalna BI rešitev Netice, ki se uporablja v celovitem procesu odločanja; ne le na nivoju strateških in operativnih odločitev, temveč tudi na nivoju celotnega podjetja. Struktura večdimenzionalne kocke in nabor ključnih kazalcev uspeha KPI se hitro in enostavno prilagodijo standardiziranim in želenim izkazom uspešnosti na nivoju poslovne enote, profitnega centra ali celotne družbe oziroma korporacije.

Z NetIQube lažje in hitreje do BSC Balance Score Card izkazov

Za potrebe performance managementa boste z orodjem NetIQube načrtovali in spremljali interno učinkovitost podjetja, analizirali investicije in denarni tok, spremljali zadovoljstvo kupcev in partnerjev in vrednotili znanje in inovativnost zaposlenih. Podjetja, ki so podvržena ISO presoji, se bodo z NetIQube rešitvijo izognila stresnim tednom priprave na ISO presojo, ko se podjetje skorajda ustavi, saj odločevalci in upravljalci izgubljajo dragoceni čas z zbiranjem in prepisovanjem podatkov, ročnim analiziranjem podatkov in koračnim poročanjem. Z rešitvijo NetIQube se podatki kontinuirano zbirajo, metrike so vnaprej opredeljene in poročila zasnovana v skladu s standardi ISO preverbe. V vsakem trenutku podjetje ve, kakšno je trenutno stanje izkazov in kaj je potrebno storiti ali izboljšati, da bodo zastavljeni poslovni cilji in strateški standardi doseženi.