Configurator

Here at Netica we have set up an application to design and make advanced layouts to help your lawful back-office in the organization. In light of the essential data and design boundaries, you will get a final solution – arranged proposition, tests from the field of work law, security at work, inside acts, and a bunch of measurements, guidance, and different devices.

The configurator is made in English and works dependent on the choice tree (with components of AI) and guides you as a client along the arrangement way and permits you to form redid formats as per your properties. In light of your business needs (movement, size, association, issues and basic focuses simultaneously, a proposition for progress markers and execution checking) will aggregate layouts for you like an assortment of tests, which will likewise contain an outline of all suggested steps in work cycles, upgrades, and cycle observing, remembering tips for how to place them to use in your business.

konfigurator-image-preview
spirit-slovenia-logo
evropski-sklad-za-regionalni-razvoj
ministrstvo-za-razvoj-logo

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund (www.eu-skladi.si)

Podatki o operaciji

Naziv operacije:   Promocija Netica
Kratica operacije:  JPTT20-COVID19-Netica2020
Opis operacije: Izvajalec bo vzpostavil portal za konfiguracijo in izdelavo digitalne predloge (template) procesnih slik za ključne procese v podjetju. Stranka bo pridobila rešitev – vnaprej pripravljeno predlogo za “do – it – yourself” pristop k načrtovanju, uvedbi in spremljanju poslovnega procesa v organizaciji in set metrik, nasvetov in orodij za upravljanje. Konfigurator bo narejen v angleškem jeziku, deloval bo na podlagi odločitvenega drevesa in kupca vodil po konfiguracijski poti in omogoči sestavo prilagojene predloge procesa in njegovega upravljanja. Izvajalec bo naredil samodejni digitalni konfigurator, ki bo na osnovi vmesenih poslovnih potreb kupca (njegova industrija delovanja, težave v procesih, kritične točke v procesih, predlogi kazalnikov uspeha in spremljanja uspešnosti poslovanja) sestavil/izdelal predlog PDF knjige/poročila, ki bo vseboval povzetek vseh priporočenih procesov, izboljšav in spremljanja procesov, vključno z nasveti, kako jih spraviti v realno poslovanje.

Korak 1 pri razvoju in implementaciji poslovnih rešitev

S poslovno analizo spoznamo poslovne funkcije, procese in aktivnosti podjetja in pripravimo poslovne rešitve, s katerimi podjetja izboljšajo svoje poslovanje; zmanjšajo skupne stroške, učinkoviteje izkoristijo lastne vire in nudijo boljšo podporo obstoječim in novim strankam.

Član mednarodnega združenja poslovnih analitikov IIBA

Netica je član mednarodnega strokovnega združenja poslovnih analitikov IIBA, njen direktor Igor Smirnov pa soustanovitelj podružnice IIBA v Sloveniji.  Pri izobraževanju in izvajanju poslovne analize  uporablja Netica vire informacij in bogat nabor dobrih praks združenja poslovnih analitikov IIBA doma in v tujini.

Skupaj s člani IIBA Slovenija, je v zadnjih 4 letih Netica izvedla izobraževanja in svetovanja poslovne analize v številnih uglednih slovenskih podjetij.