Integracija podatkov

Podjetja uporabljajo številne in raznolike programske in sistemske rešitve. Te so med seboj povezane in uspešno delujejo za potrebe izvajanja posameznih operativnih procesov v podjetju. Niso pa primerne za učinkovito poslovno obveščanje. Učinkovitost poslovne analize in obveščanja se skriva prav v združevanju podatkov.

Netica je strokovnjak za združevanje podatkov. Povezujemo podatke iz različnih podatkovnih virov; ERP blagajna in spletna trgovina, glavna knjiga, CRM sistemi, nestrukturirane tekstovne datoteke, podatki v excel obliki, na družbenih omrežjih ipd.

Proces povezovanja je avtomatiziran in kontroliran. Podatki se pretakajo v premišljeno strukturo SQL baze, ki služi kot dinamični vir vseh Netica BI storitev in poslovnih rešitev NetIQube, NETCount in Clip.

Na področju znanstvenih raziskav in razvoja, na področju upravljanja poslovne uspešnosti, programov zvestobe in inteligentnih transportnih sistemov, se procesi in reakcije spremljajo hkrati na različnih napravah in senzorjih ter različnih lokacijah in okoljih. Integracija takšnih več senzornih in heterogenih podatkov ponuja izboljšane analize in boljše poslovne odločitve. Pojavlja se nova potreba po zlivanju ali fuziji podatkov.

Tu se uspešno spopadamo z izzivi združevanja megalomanskih količin surovih podatkov, ki jih predstavljamo na konsistenten, zanesljiv in hitro razumljiv način. S tem prispevamo k boljšim odločitvam, večji optimizaciji sredstev in boljši učinkovitosti organizacije.