UPRAVLJANJE ODNOSOV S STRANKAMI V PROGRAMIH ZVESTOBE

Hiter razvoj novosti in inovacij, vse večja zgoščenost ponudbe, zmanjšana kupna moč, lahko dostopna tehnologija in cenovna dekadenca, potrošnika spreminja v dobro informiranega, zahtevnega in v mnogih pogledih pragmatičnega in previdnega kupca.

Spoznajmo kupca, njegove nakupne preference in ustvarimo nove prodajne priložnosti.

”Kako natančen in hiter vpogled imamo v svoje poslovanje? Kako dobro poznamo kupce in njihove nakupne navade? Znamo prepoznati ciljne skupine kupcev in jim ponuditi pravo stvar? Kako hitro smo sposobni prilagoditi cenovno politiko, optimizirati tržne in prodajne aktivnosti in učinkovito upravljati z zalogami?” Hitrost in kakovost teh in številnih drugih informacij je odvisna izključno od ”inteligentnosti” in tehnologije sistema poslovnega obveščanja.

Potrebujemo ustrezno tehnološko platformo in BI strokovnjake za poslovno obveščanje in analitiko

Strukturirano in avtomatizirano zbiranje podatkov, postavitev KPI’s, njihovo spremljanje in hitro poročanje omogoča produktnim vodjem, prodaji in marketingu agilne poslovne odločitve, ki širijo prodajni potencial in povečujejo donosnost. Hitre in zanesljive informacije povečujejo učinkovitost poslovnih odločitev in s tem poslovno uspešnost in razvoj.