Sprejemanje napačnih poslovnih odločitev je pogosto razlog, da mlado podjetje propade. Podjetja, ki najbolje obvladujejo veliko količino podatkov, so v veliki prednosti pred konkurenčnimi podjetji. Pri tem jim je lahko v veliko pomoč t.i. poslovna inteligenca.

Poslovna inteligenca (ang. Business Intelligence) povezuje številna orodja in omogoča učinkovito spremljanje vseh vidikov poslovanja, vpogled v veliko količino podatkov in njihovo analizo ter na tej podlagi poslovno odločitev, ki je v tistem trenutku najboljša. Uporabnikom so na voljo močno poenostavljena orodja za hiter prikaz podatkov ter bolj zapletena statistična in “data mining” orodja.

In katere so še koristi uporabe poslovne inteligence? Številna programska orodja in aplikacije podjetniku omogočajo dostop do podatkovnih baz in skladišč, analizo podatkov, zbiranje informacij, pridobivanje svežih poslovnih podatkov in spreminjanje le-teh v poslovno prednost. Omogočajo tako pretekle, kot tudi sedanje in predvidene dogodke v poslovanju, in sicer na podlagi dejanskih podatkov podjetja.

 

Kvalitetne poslovne informacije prinašajo korist tako velikim, kot tudi manjšim podjetjem. Postavljanje ciljev je namreč zelo pomembno pri rasti podjetja, še bolj pa je pomembno to, da se podjetje od zastavljenih ciljev ne oddalji preveč. Vizija je vsekakor potrebna, če pa jo podjetje podpre še z odličnimi in aktualnimi informacijami, je uspeh neizogiben.

Najpogosteje je v rabi na področju proizvodnje, logistike, prodaje, marketinga, financ in računovodstva, njena uporaba pa se čedalje bolj širi tudi med druge panoge.