Temeljni cilji marketinških aktivnosti, ki jih podjetja zasledujejo pri trženju končnim uporabnikom,  so bolj ali manj skupna vsem kategorijam storitev in izdelkov v segmentu B2C; z oglasnimi aktivnostmi in ponudbo želijo kupca opozoriti in pritegniti. Z informacijami in referencami na spletu in prek družbenih omrežij se trudijo prepričati, da kupec prav njihove izdelke ali storitve vključi v svoj ožji izbor. S posebnimi ponudbami, prenovljenimi trgovinami, privlačnimi izložbami in dodatnimi storitvami kupca spodbujajo, da se ustavi in jih obišče.  

shopping-mall

Obiski prodajnega mesta so naše realne priložnosti. Ustvarjanje obiska in spreminjanje obiska v nakup pa končni cilj vsake tržno- prodajne aktivnosti. 

A kako bomo vedeli, ali smo z marketinškimi aktivnostmi uspeli povečati število obiskovalcev in ali smo dosegli zastavljene cilje obiska? Kako uspešni smo bili na samem prodajnem mestu? Smo uspeli obiskovalce navdušiti, da so se v večjem številu odločali za nakup in kako učinkovito smo bili pri tem glede na vložena sredstva?

Merjenje obiska in stopnje konverzije obiska v nakup, sta osnovna kazalnika učinkovitosti in uspešnosti vaših tržnih in prodajnih aktivnosti.

S podatki o število obiskovalcev in konverzijo v nakup, o vrednosti prodaje in učinkovitosti investicij, boste lahko spremljali in vrednotili uspešnost tržno-komunikacijskih aktivnosti,  akcije pospeševanja prodaje in stroškovno učinkovitost prodajnega mesta in osebja.

Izvedeli boste tudi ali imate ustrezno število prodajnega osebja in kako lahko to prodajno osebje bolj optimalno razporedite med različnimi lokacijami? Tudi pri samem izboru mesta prodajalne, salona ali trgovine nam vzorec dnevnega pretoka obiskovalcev pomaga sprejeti prave poslovne odločitve in je pomembno pogajalsko izhodišče pri ceni najema prodajnega mesta.

Šele ko poznamo podatke o številu obiskovalcev in jih primerjamo s številom računov ter njihovo vrednostjo, lahko postavljamo realne prodajne cilje, merimo in ocenjujemo uspešnost lokacije, nagrajujemo prodajno osebje in izboljšujemo svoje aktivnosti na področju trženja in prodaje.