NetWiki

Slovenski izraz Angleški izraz Razlaga
Ad Hoc Poročila Ad Hoc reports Uporabniki lahko sami načrtujejo in izvajajo lastna poročila.
Alarmiranje Alarming Opozarjanje
Čiščenje podatkov Data Cleaning Pomeni urejanje posameznih podatkov iz nekega vira, v smislu spreminjanja posameznih znakov, brisanja znakov, sestavljanja oziroma deljenja stavkov, poenotenja besed/podatkov…
Čitalniki kartic Cards Reader Omogoča branje podatkov zapisanih na kartici in jih prenese v določen program
Črpanje podatkov Data Pump Črpanje podatkov iz enega vira v neko podatkovno bazo
Darilna kartica Gift card Način uporabe PVC kartice, predstavlja možen postopek zajema podatkov s kartice, kjer je naloženo dobroimetje.
ERP (Poslovni informacijski sistem) ERP (Enterprise Resource Planning) Celovit sistem za podporo poslovanja, od nabave, zaloge, proizvodnje pa do prodaje
Gostovanje Hosting Najem strežnika pri ponudniku tovrstnih storitev
Informacijska infrastruktura IT infrastructure Zajema vso opremo, ki služi za podporo poslovanja – Komunikacijska, Strežniška, Delovne postaje, Tiskalniki, Faxi, Čitalniki…
Integracija podatkov Data Integration Črpanje podatkov iz različnih virov in njihova “postavitev” v skupno bazo
Kazalniki uspešnosti KPI-Key Performance Indicators Kazalniki uspešnosti so merila, ki si jih postavimo v poslovnih procesih z namenom konsistentno zasledovati delovno uspešnost.
Licenca License Licence zajemajo tako programsko kot strojno opremo in služijo kot dovoljenje za uporabo določenega produkta s strani proizvajalca
Lojalnostni program loyalty programme Vse aktivnosti, ki jih posamezno podjetje ali inštitucija izvaja z namenom, da poveča lojalnost svojih kupcev in strank z namenom zagotoviti si povečano profitabilnost na dolgi rok.
Magnetna steza Magnetic stripe Omogoča različno obliko zapisa na kartici
Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics CRM Celovit sistem za upravljanje odnosov s strankami
Microsoft Exchange Microsoft Exchange E-Poštni sistem
Microsoft Office Paket Microsoft Office Suite Paket programov za oblikovanje in pisanje besedila, urejanje preglednic in tabel, delo s podatkovnimi bazami, urejanje slik, predstavitev…
Microsoft Office Share Point Microsoft Office Share Point Sistem za podporo sodelovanja uporabnikov
Microsoft SBS Microsoft Small Business Server Strežnisški operacijski sistem namenjen manjšim podjetjem
Microsoft SQL server Microsoft SQL server Strežnik za podatkovno bazo s podporo za Analitiko, Integracijo podatkov, Poročanje…
Mreža Network Komunikacijsko omrežje, ki povezuje strojno opremo in s tem uporabnike le te
MS Windows server MS Windows server Strežniški operacijski sistem
Namestitev programske opreme Software instalation Nameščanje kakršnihkoli operacijskih sistemov in programske opreme
Namestitev strojne opreme Hardware Instalation Nameščanje kakršnekoli strojne opreme, od same postavitve pa do namestitve gonilnikov, …
Oddaljen Dostop RDP (Remote Desktop Protocol) Protokol, ki omogoča dostop do uporabnikovega namizja z oddaljenega računalnika
Podatkovna avtocesta Information highway Pod tem izrazom ponavadi govorimo o nekem hitrem, skupnem toku podatkov iz različnih podatkovnih virov (ERP, Zaledni sistemi, CRM…) do nekega centralnega skladišča, ki nam nato omogoča postavitev teh podatkov na nek skupni imenovalec za kvalitetno predstavitev informacij, ki izvirajo iz teh podatkov.
POS terminal POS terminal Čitalec različnih kartic na prodajnih mestih
Poslovni proces Business Process Proces, ki opisuje potek nekega delovnega postopka preko vseh udeleženih
Sistemska podpora System Support Podpora sistemom, ki se uporabljajo v podjetju – vključuje tako strojno kot programsko opremo
Usmerjevalnik Router Strojna oprema, ki ponuja več možnosti pri usmerjanju in zaščiti podatkovnega prometa med dvema različnima okoljima – ponavadi med domačim oziroma službenim omrežjem in internetom
Virtualni strežnik Virtual server Strežnik, ki deluje kot samostojen fizičen strežnik, vendar je postavljen v virtualnem okolju, ki omogoča postavitev več različnih, virtualnih strežnikov na enem fizičnem strežniku
VPN VPN (Virtual Private Networking) Storitev, ki omogoča, da se oddaljen računalnik poveže v uporabnikovo omrežje, kot bi bil fizično na isti lokaciji